คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถขับรถได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากทำงานกลางคืนหรือเสาร์-อาทิตย์ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • รายเดือน เดือนละ 13,500 - 15,000 บาท
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยงเลี้ยงหรือเบี้ยขยัน วันละ 100 บาท
 • ค่าล่วงเวลา
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี

Comments are disabled.