เกี่ยวกับ YBB Technology Co.,Ltd.

        บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 จากการจับมือร่วมกันระหว่าง คุณณัฐศรัณย์ ญาณจันทร์, คุณพัทธรงค์ บุญลือ และ คุณชัยอนันต์ บำรุงจิตต์ โดยที่ชื่อของ “วายบีบี” นั้นมาจากตัวอักษรตัวแรกของทั้ง 3 ตระกูลของผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน คือ ญาณจันทร์ (Yanachan), บุญลือ (Boon leu) และ บำรุงจิตต์ (Bumrungjit) นั่นเอง ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมพลังกันของทั้ง 3 ตระกูลจึงมารวมกันเป็น “วายบีบี” (YBB) นั่นเอง

        ซึ่งจุดประสงค์ในการก่อตั้ง บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นมานั้น ทางผู้บริหารทั้ง 3 ท่านได้เล็งเห็นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แล้วจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเข้าถึงทุกคนได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ ทั้ง 3 ท่านจึงได้ตกลงกันว่าจะจัดตั้ง บริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้าไปถึงทุกที่,    ทุกจุดให้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยเน้นไปถึงการขายสินค้าพร้อมทั้งติดตั้งและดูแลให้กับลูกค้าเป็นหลัก

        จากประสบการณ์การทำงานของทั้ง 3 ท่าน ทำให้พบปัญหาของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยิในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า เราจะดูแลและให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและยังรวมไปถึงการบริการที่นอบน้อมและเป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการ และยังคำนึงถึงเรื่องการประหยัดงบประมาณของลูกค้า รวมกับการผสมผสานเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณมั่นใจ

ผู้นำระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ตั้งใจพัฒนาบุคลากรและองค์กร เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรที่เป็นลูกค้าของเรา

ณัฐศรัณย์ ญาณจันทร์

Ceo & Founder YBB Technology Co.,Ltd.

รับคำปรึกษา ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย

ออกแบบระบบ CCTV กล้องวงจรปิด ครบวงจร ที่เดียวจบ