งานปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง เฟสที่ 1 จำนวน 3 ตัว – YBB Technology