งานติดตั้งระบบ DLTV อบต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา – YBB Technology