งานติดตั้งป้ายธงฟ้าประชารัฐ อ.วังน้อย ร้านกัลยา – YBB Technology

งานติดตั้งป้ายธงฟ้าประชารัฐ อ.วังน้อย ร้านกัลยา

งานติดตั้งป้ายไฟธงฟ้าประชารัฐทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 จำนวน 40 ร้าน

คิวที่ 38 ร้านกัลยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา