• Any Questions? Call Us: +66 93-953-9942
  • Line Official Account: @YBBTech
Get social with us!

เกี่ยวกับวายบีบี

เกี่ยวกัับ YBB Technology

บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เดิมนั้นก่อตั้งในนามร้านค้าชื่อ เอสอาร์ คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น (SR Computer & Communication) ตั้งอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2550 ให้บริการลูกค้าในกลุ่มภาคตะวันออก ดังนั้น บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด จึงเป็นสาขาหนึ่งที่มาดูแล และให้บริการลูกค้าในกลุ่มภาคกลาง ภาคเหนือเป็นหลัก เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามีศักยภาพสูงในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไป

ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ตั้งใจพัฒนาบุคลากรและองค์กร เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรที่เป็นลูกค้าของเรา สินค้าและบริการที่เรานำเสนอ จึงเป็นการสะท้อนศักยภาพความพร้อม และความซื่อสัตย์ในคุณภาพที่ บริษัท วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและด้วยปรัชญานี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าเราจะเป็นหุ้นส่วนในความสำเร็จของลูกค้าของเราตลอดไป

เป้าหมายของ วายบีบี มิใช่เพียงแค่การเสนอขายสินค้าเท่านั้น แต่เราคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินไปควบคู่กัน ดังนั้นเราจึงเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ในอีกมุมหนึ่งเรายังช่วยให้ลูกค้าประหยัดทรัพยากรภายในองค์กรได้อีกด้วย และช่วยให้ต้นทุนลดลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย

ทีมงานของเรา

image
ณัฐศรัณย์ ญาณจันทร์ (ณัฐ)

ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง

image
สาโรจน์ เริ่มภักดิ์ (โรจน์)

ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

image
ชนัดดา ขาวสะอาด (แนน)

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
พัทธรงค์ บุญลือ (ติว)

ผู้จัดการฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์

image
ณัฏฐพัฒน์ พจนพิสุทธิ์ (ดาว)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

image
ชัยอนันต์ บำรุงจิตต์ (ไกด์)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล